Klasyka a technologia

Medycyna klasyczna

W coraz większej liczbie szpitali na całym świecie pojawiają się sprzęty elektromedyczne zastępujące tradycyjny sprzęt chirurgiczny. Podstawowe instrumenty chirurgiczne zastępowane są maszynami spełniającymi funkcjonalność kilku z nich. Jednak pomimo prężnie rozwijającej się technologii wciąż pozostaje wielu zwolenników tradycyjnych metod i narzędzi stosowanych podczas zabiegów.
Stosowanie metody klasycznej ma zarówno swoje wady jak i zalety. Do głównych zalet należy przede wszystkim indywidualne podejście do pacjenta i zapewnienie mu opieki oraz należytego leczenia w oparciu o zgromadzoną wiedzę i doświadczenie chirurga. Wypracowane metody zabiegowe sprawiają, że zabieg jest w zbliżonym stopniu podobny do tego, wykonywanego za pomocą urządzeń elektrochirurgicznych.
Do podstawowych wad należy przede wszystkim dłuższy czas wykonywanego zabiegu oraz możliwość pojawienia się komplikacji, które w takim wypadku będą trudniejsze do opanowania. Ponadto, cięcia powstałe w zabiegu będą goić się dłużej i mogą być wykonane z mniejszą precyzją.
Dynamiczny rozwój technologii, a w szczególności medycyny przyczynia się do zmian wprowadzanych w szpitalach i konieczności dostosowania sią im. Wielu zwolenników klasycznych metod sceptycznie podchodzi do pojawiających się zmian. Ich długoletnie doświadczenie i wypracowane metody mogą stanowić problem w procesie opanowywania nowych narzędzi i ich zastosowania.

Elektrochirurgia

Wykorzystywanie elektrochirurgii ma z pewnością wielu zwolenników. Dzięki technologicznym rozwiązaniom wprowadzono na rynek nowoczesny sprzęt ułatwiający pracę chirurgów z wielu specjalizacji.
Do podstawowych zalet płynących z wykorzystywania diatermii medycznych należy przede wszystkim krótki czas zabiegu oraz oraz jego precyzyjność. Elektrochirurgia wpływa na poprawę pracy i komfort lekarzy. Elektrody wykorzystujące prąd o różnej częstotliwości umożliwiają wykonanie bezkrwawych cięć, co przyczynia się do lepszego gojenia się rany i ogranicza pojawienie się komplikacji.
Sprzęt elektromedyczny wykorzystywany na przykład w fizjoterapeutii pozwala osiągnąć olbrzymie efekty w bardzo krótkim czasie. Dzięki czemu efekty zauważalne są nawet u osób sparaliżowanych. W przypadku medycyny klasycznej nie ma możliwości uzyskania takiej sprawności, a na pewno w nie tak krótkim czasie.